KSA ujawnia szczegóły nowego rejestru samowykluczenia

Holenderski Urząd ds. Gier (KSA) opublikował plany utworzenia rejestru samowykluczenia zgodnie z regulacją rynku hazardu online w tym kraju.

Centralny Rejestr Wykluczeń Hazardowych (Cruks) pozwoli graczom dobrowolnie wykluczyć się z udziału w grach losowych online w Holandii.

Jednak gracze zidentyfikowani przez KSA mogą również zostać umieszczeni na liście wbrew ich woli.

Podczas tego procesu osoba bliska potencjalnie niebezpiecznemu klientowi złoży wniosek do KSA. KSA stwierdziła, że wnioski te może składać członek rodziny lub pracodawca, a także operator.

W takich przypadkach kontaktowania się ze stroną trzecią regulator rozważy, czy żądanie zapobiegnie dalszym szkodom finansowym, społecznym lub osobistym klienta.

Operatorzy w Holandii muszą sprawdzić, czy gracz jest zarejestrowany w Cruks od 1 października, ze względu na uruchomienie regulowanego rynku internetowego.

Wszyscy operatorzy muszą również połączyć się z Cruks, aby w przypadku samowykluczenia gracza nie mógł zarejestrować się u innego holenderskiego operatora przez co najmniej sześć miesięcy.