ANJ wprowadza twardy plan działania po „wątpliwych” praktykach operatora podczas Euro 2020

ANJ zainicjowało nowy plan działania skierowany do operatorów zakładów sportowych po odkryciu „wątpliwych praktyk” w rekrutacji klientów na Euro 2020.

Francuski regulator powiedział, że 434 miliony euro zostały umieszczone online podczas turnieju za pośrednictwem operatorów z francuską licencją, przy czym Francja osiągnęła łącznie 88 milionów euro, średnio 22 miliony euro na mecz.

Jednak ANJ zasugerował, że turniej, w którym Francja została wyeliminowana przez Szwajcarię z 1/8 finału, był skażony „pewnymi nadużyciami” firm hazardowych.

„Ten konkurs podkreślił istnienie wątpliwych praktyk dotyczących zakładów sportowych, takich jak szum reklamowy, kierowanie do młodych ludzi i nadmierne stymulowanie hazardu” – powiedział ANJ w oświadczeniu.

20 lipca odbyło się spotkanie na wysokim szczeblu pomiędzy ANJ a czołowymi francuskimi operatorami, podczas którego odbyły się konstruktywne dyskusje.

Na tym spotkaniu uczestnicy zgodzili się na „zrównoważenie” istniejących praktyk w celu zachowania francuskiego modelu rynku, który jest skierowany głównie do graczy amatorskich.

„Podczas tego konkursu przekroczono żółtą linię w zakresie presji reklamowej, co może zagrozić obowiązującemu od 10 lat modelowi regulacyjnemu.

„Ważne jest, aby radykalnie i natychmiast zmniejszyć presję reklamową na rzecz zakładów sportowych” – wyjaśnił ANJ.

„Komunikacja marketingowa skierowana do młodych ludzi i dająca iluzję łatwych pieniędzy jest szczególnie problematyczna” – dodał regulator.

Po tych dyskusjach ANJ opracowała pięciopunktowy plan działania ukierunkowany na takie obszary, jak reklama, premie komercyjne (oferty zatrudnienia i premie lojalnościowe), identyfikowanie graczy sprawiających problemy, limity zakładów i współpraca z typerami.

Jeśli chodzi o reklamę, urzędnicy ANJ przeprowadzili śródokresowy przegląd strategii reklamowych operatorów, porównując je ze strategiami pierwotnie zatwierdzonymi w styczniu pod kątem potencjalnych naruszeń.

Pełny proces konsultacji reklamowych odbędzie się we wrześniu w celu opracowania nowych wytycznych dla operatorów ANJ we współpracy z francuską organizacją reklamową ARPP.

Według ANJ celem jest opracowanie dokładnych i elastycznych wytycznych reklamowych do końca 2021 roku.

W celu ukierunkowania premii, ANJ zobowiązało się do przeprowadzenia szczegółowej analizy aktualnych praktyk rynkowych we Francji, a także praktyk w innych jurysdykcjach europejskich.

Celem badania jest określenie warunków dla „rozsądnych” premii w ramach regulacyjnych ANJ oraz ocena możliwości zwiększenia nadzoru lub ograniczenia tych ofert.

Chociaż żadne konkretne natychmiastowe działania nie zostaną podjęte w celu ograniczenia stawek, ANJ prowadzi obecnie dogłębną analizę praktyk operatorów w stosunku do francuskiego kodeksu konsumenckiego.

W oparciu o zalecenia poprzedniego francuskiego regulatora ARJEL, przegląd zostanie wykorzystany do rozważenia możliwości zaostrzenia limitów stawek, a raport zostanie opublikowany we wrześniu.

ANJ zobowiązuje się również do nakładania sankcji na operatorów, którzy generalnie nie przestrzegają limitów zakładów.

Jeśli chodzi o identyfikowanie i wspieranie graczy stwarzających problemy, ANJ zorganizuje we wrześniu warsztaty, aby uzgodnić „powszechną i wiarygodną” definicję graczy stwarzających problemy, która posłuży jako wytyczna dla licencjonowanych operatorów.

„ANJ zauważyła, że ta definicja różni się znacznie w zależności od operatora, co zwykle osłabia ochronę graczy” – wyjaśnił regulator.

Jeśli chodzi o rozprawianie się z tak zwanymi witrynami typerów lub podmiotami powiązanymi, ANJ przejęła uprawnienia administracyjne i sądowe, pozwalając jej rozprawić się z tak zwanymi „oszukańczymi praktykami handlowymi” stosowanymi przez te witryny.

Odnosząc się do pięciopunktowego planu, prezydent ANJ Isabelle Falk-Pierrotin powiedziała: „Euro 2020 było niezwykle korzystne, ponieważ zidentyfikowało i zakwestionowało problematyczne praktyki w zakładach sportowych, które ANJ zidentyfikowała w pierwszym roku swojego istnienia.

„Nie da się przekonać młodych ludzi, że obstawiając zakłady można łatwo wygrać pieniądze.

„Zdając sobie sprawę z zagrożeń, jakie obecna sytuacja stwarza dla ochrony graczy, [ANJ] chce na nie odpowiedzieć zdecydowanie i skutecznie.

„Zrobimy to z planem działania, który szybko doprowadzi do wyjaśnienia obowiązujących przepisów, ewentualnej propozycji nowych instrumentów interwencji oraz wzmożonych kontroli lub sankcji” – dodała.

ANJ zobowiązało się do ukończenia wszystkich punktów planu do końca 2021 roku.