Maltański regulator finansowy ubolewa nad „bezużytecznymi” kontrolami AML wobec operatorów

Maltańska Jednostka Analizy Wywiadu Finansowego (FIAU) odnotowała wzrost podejrzanych transakcji finansowych o 205% w 2020 r., przy czym hazard i bankowość zostały wymienione jako obszary o najwyższym ryzyku przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W 2018 roku FIAU otrzymało łącznie 1668 zgłoszeń o podejrzanych transakcjach, a w 2020 roku liczba ta wzrosła do 5090.

Według danych dostarczonych przez FIAU, w 11,6% tych raportów stwierdzono naruszenia związane z nieodpowiednią oceną ryzyka klientów, przy czym tak zwane osoby eksponowane politycznie stanowią kolejny największy obszar naruszeń na poziomie 7,6%.

W zaleceniu szczegółowo opisującym niektóre przykłady dochodzeń w sprawie tych ostrzeżeń, FIAU zwrócił uwagę na kilka przypadków, w których operatorzy gier hazardowych na odległość zaangażowali się w praktyki gromadzenia informacji, które „nie miały znaczenia” z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Te dane mają na celu zbieranie informacji na poziomie podstawowym i nie pomagają w określeniu ryzyka oszustwa przez zainteresowanych graczy.

W innym cytowanym przypadku FIAU stwierdził brak należytej staranności ze strony nienazwanego operatora.

„Operator gier zdalnych nie wdrożył żadnych wzmocnionych środków należytej staranności (EDD), pomimo posiadania graczy, którzy są mieszkańcami krajów wysokiego ryzyka i graczy uczestniczących w grach wysokiego ryzyka” – napisał FIAU.

„W rzeczywistości jeden z ankietowanych brał udział w zakładach sportowych o niskich kursach – metodzie obstawiania, która zwykle zapewnia wyższe szanse na wygraną – i obstawiał znaczne kwoty w takich grach.

„Ryzyko będzie polegać na tym, że napastnicy wykorzystają te stawki do prania dochodów z przestępstwa bez ryzyka utraty zbyt dużej części postawionych środków.

„Operator nie podjął żadnych kroków w celu dokładniejszego monitorowania relacji i monitorowania działań w celu ustalenia, czy taka aktywność budzi podejrzenia” – dodał FIAU.

W osobnym przykładzie inny operator z „solidnymi” procedurami AML wymagającymi obowiązkowej kontroli graczy wpłacających 2 000 EUR (1 728 GBP lub więcej) kilkakrotnie nie wdrożył tych standardów.