Wytyczne Instytutu Polityki Pieniężnej i Zdrowia Psychicznego dla banków dotyczące szkodliwości hazardu

Instytut Polityki Pieniężnej i Zdrowia Psychicznego opublikował nowe wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, aby pomóc bankom w zintensyfikowaniu wysiłków na rzecz wspierania klientów, którzy zmagają się ze szkodami związanymi z hazardem.

Nowe wytyczne zawierają szereg pomysłów na to, jak instytucje finansowe mogą lepiej identyfikować ryzyko, a następnie wspierać użytkowników w zarządzaniu ich sytuacją finansową.

Raport został opracowany we współpracy z profesjonalistami z sektora usług finansowych, a także opiera się na zeznaniach osób, które przez całe życie doznały szkód związanych z hazardem.

Raport identyfikuje trzy kluczowe obszary, w których banki mogą najbardziej zmienić sytuację swoich zagrożonych klientów.

Pierwszym z nich jest rozwijanie kultury wsparcia i zapewnienie, że pracownicy są w pełni świadomi natury szkód związanych z hazardem.

Po drugie, jak etycznie wykorzystywać dane klientów, aby ustalić, czy są oni zagrożeni uzależnieniem od hazardu.

Ostatecznym celem było wzmocnienie pozycji zagrożonych klientów poprzez przeprowadzenie ich przez odpowiednie struktury wsparcia z podmiotami zewnętrznymi, a także wdrożenie blokad transakcji i kontroli kosztów.

Helen Undym, dyrektor generalna Instytutu Polityki Pieniężnej i Zdrowia Psychicznego, powiedziała, że jest zadowolona, widząc, jak banki wdrażają strategie zapobiegania, w tym blokowanie transakcji, ale wciąż jest miejsce na poprawę.

Powiedziała: „Banki wciąż mają duże możliwości, aby wykorzystać ten postęp i zwiększyć wsparcie dla zagrożonych osób.

„Mamy nadzieję, że ten przewodnik zapewni firmom praktyczne porady i spostrzeżenia, których potrzebują, aby podjąć kolejne kroki w ulepszaniu obsługi klienta, bez względu na to, jak zaawansowane są lub nie”.

Tim Miller, dyrektor naczelny UKGC, dodał: „Ten przewodnik przedstawia przydatne pomysły i kroki, które firmy mogą podjąć, aby pomóc chronić osoby zagrożone, w oparciu o postępy, jakie poczyniły w ostatnich latach.

„Mamy nadzieję, że pomoże to firmom świadczącym usługi finansowe w dalszym wywieraniu znaczącego wpływu na zmniejszenie szkód finansowych i innych, które mogą wynikać z problemów z hazardem” – podsumował.