UKGC: dane z pięciu lat pokazują wyraźny spadek liczby zagrożonych graczy

Według najnowszych danych UKGC w Wielkiej Brytanii w okresie do marca 2021 r. nastąpił „znaczny” spadek hazardu o umiarkowanym lub niskim ryzyku.

Przemawiając na szczycie na temat wspólnych zagrożeń finansowych, pełniąca obowiązki dyrektora generalnego UKGC, Sarah Gardner, przedstawiła pierwszy kompletny zestaw danych na temat udziału i rozpowszechnienia problemowego hazardu w okresie od marca 2020 r. do marca 2021 r., który zawiera pierwszy kompletny roczny zestaw danych od początku pandemii.

Udział w grach hazardowych graczy z umiarkowanym ryzykiem szkód związanych z hazardem spadł z 1,5% do 0,6%, o 0,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Stawki hazardu niskiego ryzyka w Wielkiej Brytanii również spadły w tym okresie z 2,7% do 1,9%.

Udział problemowego hazardu w Wielkiej Brytanii spadł z 0,6% przed pandemią do 0,4% w marcu 2021 r., chociaż regulator sugeruje, że spadek ten nie jest znaczący na wymaganym poziomie 95%.

„Chociaż redukcja problematycznego hazardu nie jest znacząca przy naszym docelowym poziomie 95%, redukcja hazardu o umiarkowanym i niskim ryzyku jest znacząca” – wyjaśnił Gardner.

„Ponadto, jeśli spojrzymy na długoterminowy trend z ostatnich pięciu lat, dane pokazują wyraźny spadek liczby zagrożonych graczy i sugerują, że możemy zacząć dostrzegać spadek ogólnej liczby problemów. hazard.

„Nie oznacza to, że zrezygnujemy z akceleratora, jeśli chodzi o ochronę konsumentów. Zamiast tego powinno to być postrzegane jako okazja do dalszego zwiększania naszych wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa hazardu” – dodała.

Spadek problematycznego, umiarkowanego i niskiego poziomu hazardu do marca 2021 r. kontrastuje z twierdzeniami kilku grup prowadzących kampanie, które sugerowały, że blokady w Wielkiej Brytanii doprowadzą do wzrostu szkodliwych zachowań związanych z hazardem.

Jednak dane z Wielkiej Brytanii nie zostały jeszcze zebrane i opublikowane na temat ostatniej części pandemii i jej wpływu na zachowania związane z hazardem.