Stadia Ventures: wyrównanie lig i zakładów sportowych

Podczas gdy rynek zakładów sportowych w USA naprawdę zaczyna nabierać kształtu, wiele mówiono o tym, jak różne stany przyjmują swoje ramy regulacyjne i potrzebę, aby operatorzy podchodzili do każdego indywidualnego rynku na zasadzie „stan po stanie”. .

Ten punkt widzenia znalazł odzwierciedlenie Sue Schneider z SBC, który rozmawiał z Bob Wallace , wspólnik i przewodniczący grupy prawa sportowego Thompson Coburn, podczas niedawnego szczyt innowacji w zakresie zakładów sportowych. Zauważyła, że chociaż w każdej jurysdykcji panowała pewna spójność przepisów, podejście niefederalne okazało się wyzwaniem dla potencjalnych uczestników.

Stwierdziła: „Dla tych, którzy próbują włamać się do branży, prawdopodobnie najtrudniejsze jest to, że nie odbywa się to na poziomie federalnym, ale od stanu do stanu, jak wszystkie gry”.

Zakłady mobilne i sporty studenckie to dwa akty prawne, które cytowała jako niespójne, dodając: „Jeśli stan pozwala na to, możesz to zrobić za pomocą telefonu komórkowego. Są jednak stany, które zalegalizowały zakłady sportowe, nie zezwalając na zakłady mobilne lub wymagając osobistej rejestracji”.

W kontekście zmieniających się nastrojów i szybko zmieniającego się krajobrazu zakładów sportowych w USA, Schneider starał się podkreślić, jak ewoluowały relacje między ligami a hazardem. Wyjaśniła: „Walczą z tym od lat, zwłaszcza z NFL – byli jednym z liderów lobbowania, aby nie posuwać się do przodu.

„Myślę, że linia podziału pojawiła się kilka lat temu, kiedy Adam Silver z NBA napisał artykuł „wszyscy powinniśmy na to patrzeć” i to naprawdę zrobiło różnicę.

„Jedną z kontrowersji, która nie ma większego znaczenia w stanach, jest to, że ligi naprawdę próbowały dowiedzieć się, jak zdobyć udział. Na początku była to opłata za integralność, opłata lub opłata za transfer danych – o tym dyskutowano w większości izb stanowych, ponieważ ligi przychodzą i mówią: „Używasz naszego produktu '', więc jest pewna zasadność fakt, że mówią „.

Zapewniając aktualizację aktualnego stanu gry między ligami a sektorem zakładów, powiedziała: „Większość z nich obecnie otrzymuje wynagrodzenie za swoje dane, ale znowu będzie to różnić się w zależności od stanu.

„Wiem, że wiele razy wpłacili kwotę dla lig i została ona zmniejszona w kolejnych iteracjach proponowanego prawa, ale jest tylko jeden lub dwa, które faktycznie wymagały jakiejkolwiek opłaty w dobrej wierze. Ale wydaje się, że są bardziej otwarci na to, aby ligi otrzymały zapłatę za ich dane”.

Post Stadia Ventures: Harmonizacja lig i zakładów sportowych po raz pierwszy pojawił się na GamblingTV.com.