KSA wydaje rozkaz zatrzymania dla holenderskiej loterii państwowej z powodu reklamy Euro 2020

Holenderski Urząd ds. Gier (KSA) wydał nakaz zaprzestania działalności dla holenderskiej loterii państwowej (Staatsloterij) ze względu na wykorzystanie zawodowych piłkarzy w materiałach promocyjnych dotyczących Euro 2020.

Rozkaz pojawił się po tym, jak śledczy KSA ocenili reklamę holenderskiej loterii państwowej 25 maja, w której znaleźli się obecni gracze Eredivisie, a także kilku graczy wybranych do holenderskiego składu na Euro 2020.

KSA poinformowała, że reklama pojawiła się na różnych stronach klubowych i mediach społecznościowych, w tym na Twitterze.

Holenderskie przepisy dotyczące reklamy zabraniają posiadaczom licencji wykorzystywania zawodowych sportowców w reklamach do „rekrutacji” graczy.

Jednak sponsorowanie profesjonalnych sportowców i drużyn przez holenderskich licencjonowanych operatorów jest dozwolone, o ile nie są naruszane standardy rekrutacji.

Deklarowanym celem prawa jest zapobieganie kontaktom grup wrażliwych, w tym młodzieży, z hazardem i potencjalnym ryzykownemu lub problemowemu hazardowi.

Z tego powodu wytyczne stanowią, że „wzorów do naśladowania” innych niż zawodowi sportowcy nie należy wykorzystywać, jeśli mają znaczący wpływ na młodzież lub jeśli sami mają mniej niż 25 lat.

W odpowiedzi na nakaz, holenderska loteria państwowa dostosowała reklamę po nałożeniu nakazu zaprzestania działalności w celu usunięcia piłkarzy z reklamy.

Nazywając zamówienie „nieproporcjonalnie uciążliwym”, holenderska loteria państwowa uczyniła to zakładając, że w przypadku jego niezgodności zostanie nałożona kara finansowa i zamówienie nie zostanie podane do wiadomości publicznej.

Jednak KSA wydała nakaz, powołując się na ochronę zdrowia publicznego jako nadrzędną wobec jakiejkolwiek prywatności przyznanej Holenderskiej Loterii Państwowej.

„Loteria państwowa, jako posiadacz licencji, musi zawsze przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych” – powiedział KSA.

„To, że zmieniła sposób działania dopiero po wydaniu nakazu okresowych kar pieniężnych, nie jest zatem uzasadnionym powodem, aby KSA powstrzymała się od publikacji”.