GiG ogłasza „Transformative 2020” podczas ABGSC Investor Day

Według CEO Richarda Browna , platforma i dostawca mediów Grupa Innowacji Gier (GiG) doświadczył „transformacyjnego roku 2020”, poszerzając bazę klientów i odnotowując znaczny wzrost przychodów.

Na początku prezentacji Brown przedstawił krótki przegląd ogólnej działalności GiG, podkreślając jej licencjonowany status w 10 jurysdykcjach, w tym w dwóch stanach USA, z ponad 460 pracownikami i biurami na Malcie, w Danii i Hiszpanii.

Ponadto Brown nakreślił ogólny cel GiG – „napędzać zrównoważony wzrost i rentowność naszych partnerów dzięki innowacyjnym produktom, skalowalnym technologiom i jakości usług”.

Dostarczając zestawienie roku handlowego GiG 2020, firma podpisała 14 kolejnych klientów na swojej platformie w 2020 roku, co pozwoliło jej rozpocząć nowe projekty na kilku rynkach regulowanych oraz rozszerzyć i zdywersyfikować działalność medialną, pozytywnie wpływając na obrót pod koniec 2020 r. i na początku 2021 r. wyniki.

Roczny przychód grupy wyniósł 52 mln euro, co oznacza wzrost o 19%, podczas gdy EBITA wzrósł o 212% do 10,7 mln euro przy znormalizowanej marży 21%.

Uznając wpływ COVID-19, Brown twierdził, że GiG wykonało „dobrą robotę” w odpowiedzi na wirusa, wdrażając „szybką reakcję domową”, aby osiągnąć dwa główne cele: ochronę swoich pracowników i zapewnienie ciągłości biznesowej.

Ponadto Brown przyznał również, że pandemia koronawirusa przyspieszyła niektóre trendy, w szczególności powodując spadek sprzedaży detalicznej i znaczny wzrost aktywności online.

Brown powiedział: „2020 rok był dla GiG prawdziwie rewolucyjnym rokiem. Firma przekształciła się w w pełni skoncentrowaną działalność B2B, w kwietniu sprzedaliśmy dział B2C Grupie Betsson, poprawiając jej operacyjną i strategiczną koncentrację przy jednoczesnym ograniczeniu działalności.

„Przygotowaliśmy firmę na przyszły rozwój, zwiększyliśmy sprzedaż platformy, w pełni koncentrując się na regulowanych jurysdykcjach, a także na przejściu z gier hazardowych detalicznych na internetowe”.

Podsumowując raport, Brown zidentyfikował trzy cele na 2021 r.; Wzrost skoncentrowany na dwucyfrowym rocznym wzroście organicznym przychodów; rentowność w celu osiągnięcia marży EBITDA ponad 40% do 2025 roku; i wreszcie dźwignia, co oznacza wykorzystanie gotówki do obniżenia wskaźnika dźwigni przy jednoczesnym dążeniu do wzrostu rynku iGaming.

Prezes stwierdził, że GiG zapewniło „znaczący roczny wzrost” zarówno przychodów, jak i EBITDA, poszerzyło bazę klientów i utrzymało solidną sprzedaż, jednocześnie wzmacniając swoją pozycję rynkową w USA i zapewniając silną pozycję do dalszej adaptacji. nowych klientów.

Źródło - Kanał Finwire.tv na YouTube

Wpis GiG „transformative 2020” na ABGSC Investor Day po raz pierwszy pojawił się na GamblingTV.com.