EGBA: niemiecki podatek od pokera i automatów do gier może obniżyć kanały ściekowe do 51%

Europejskie Stowarzyszenie Hazardu i Zakładów (EGBA) ogłosiło podatek obrotowy w wysokości 5,3% od niemieckiego pokera online, a automaty do gry mogą ograniczyć wejście na rynek regulowany do 51%.

Organizacja handlowa powołała się na dane z niedawnego badania przeprowadzonego przez Goldmedia, według którego nawet 49% niemieckich automatów do gier i pokerzystów trafiłoby do sektora nieuregulowanego, gdyby podatek został nałożony przez niemiecki Bundesrat.

„Gracze spoza rynku regulowanego nie będą chronieni przez niemieckie przepisy dotyczące ochrony konsumentów, co sprawia, że proponowany podatek jest niezgodny z kluczowym celem nowych przepisów dotyczących hazardu online w tym kraju, które mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.” komunikat EGBA.

Organ handlu skrytykował „represyjne i niesprawiedliwe” propozycje podatkowe, które, jak twierdzi, skutkowałyby opodatkowaniem operatorów internetowych według stawek cztery do pięciu razy wyższych niż ich odpowiednicy naziemni i konkurenci.

W przypadku operatorów automatów online zwiększa się to 15 razy w porównaniu z operatorami detalicznymi.

„To zapewni niemieckim operatorom telefonii stacjonarnej znaczną i nieuczciwą przewagę podatkową w stosunku do ich internetowych odpowiedników” – napisał organ handlowy. „EGBA uważa, że stanowiłoby to niezgodną z prawem pomoc państwa w świetle prawa UE”.

EGBA zwróciło uwagę na przykład Goldmedia z rynkiem bawarskim, gdzie ulgi podatkowe sięgają 290 mln euro (251 mln funtów).

Zwracając się o przegląd propozycji podatkowych w celu wprowadzenia alternatywnych stawek podatkowych zgodnych z innymi państwami członkowskimi UE, EGBA stwierdziła, że niższe podatki zapewnią sukces rynku regulowanego tego kraju.

Organ handlu powiedział, że „przeanalizuje wszystkie opcje”, jeśli stawka podatku zostanie zatwierdzona, w tym złożenie formalnej skargi dotyczącej pomocy państwa do Komisji Europejskiej (KE).

W poprzednich sprawach dotyczących rynku duńskiego UE orzekła, że odmienne traktowanie podatkowe operatorów internetowych i naziemnych kwalifikuje się jako pomoc państwa na mocy prawa UE.

„Z zadowoleniem przyjmujemy regulację niemieckiego rynku hazardu online i jesteśmy w pełni świadomi konieczności płacenia podatku od hazardu online” – powiedział sekretarz generalny EGBA Maarten Hayer.

„Jednak wzywamy niemiecki parlament do ponownego rozważenia proponowanej represyjnej stawki podatku, ponieważ zachęciłoby to niemieckich graczy do korzystania z niezabezpieczonych i nieuregulowanych czarnorynkowych stron internetowych i dałoby operatorom naziemnym ogromną przewagę podatkową.

„Jesteśmy gotowi podzielić się naszym doświadczeniem w innych jurysdykcjach UE i mocno wierzymy, że możliwe jest ustalenie poziomu opodatkowania, który zapewni odpowiednią równowagę między zaspokajaniem potrzeb niemieckiego konsumenta a zapewnieniem wystarczających dochodów podatkowych dla państwa” – dodał Haijer. .