BOS ma nadzieję na pozytywne, ponieważ niepokoje w szwedzkim rządzie trwają

Szwedzki BOS powiedział, że obecne trudności, z jakimi boryka się szwedzki rząd, są „pozytywnym” zjawiskiem dla operatorów gier hazardowych, ponieważ organ handlowy sugeruje możliwość ponownego przemyślenia przepisów.

Szwedzki premier Stefan Löfven poprosił wczoraj przewodniczącego Riksdagu o zwolnienie go ze stanowiska premiera po wotum nieufności dla jego rządu.

„Z perspektywy ścisłej BOS – nie mamy opinii w kwestiach społecznych innych niż regulacje dotyczące hazardu – rozwój jest pozytywny” – powiedział szef BOS Gustav Hoffstedt.

„Powodem tego jest to, że obecny minister, pan Ardalan Shekarabi, wielokrotnie wykazywał, że nie ma funkcjonującego rynku gier hazardowych jako swojego najwyższego priorytetu.

Po oddaniu strzału pożegnalnego w Shekarabi, Hoffstedt dodał: „Umiejętność wychwytywania momentów politycznych poprzez krytykowanie i unieszczęśliwianie życia prywatnego i międzynarodowego przemysłu hazardowego zawsze jest na pierwszym miejscu, w parze z jego chęcią oferowania państwowych i/lub hazard państwowy. Specjalne traktowanie operatorów gier hazardowych”.

Prezes BOS wskazał jednak na możliwość powrotu Lövvena i Shekarabiego do innego rządu ze względu na nieutworzenie przez partię opozycyjną spójnego rządu koalicyjnego.

Hoffstedt zasugerował, że ta niepewność ze strony rządu spowolni proces wprowadzania bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących operatorów prywatnych i zapewni dodatkowe korzyści operatorom ściśle powiązanym z rządem.

BOS podkreślił potencjalny wpływ na kilka inicjatyw rządowych związanych z hazardem, w tym tymczasowe ograniczenia dotyczące operatorów kasyn online, które są obecnie omawiane z myślą o ich przedłużeniu do 14 listopada.

Zasugerował, że możliwość przedłużenia środków poza ten termin byłaby poważnie ograniczona ze względu na niepewność ze strony rządu, z możliwymi opóźnieniami w działaniu związanymi ze szwedzkim raportem z badania rynku i niedawną propozycją wprowadzenia określonych wymogów umiarkowania w marketingu.

„Podobnie jak w przypadku prośby Gunnara Larssona, nie wiemy, który rząd i minister otrzymają odpowiedzi na konsultacje. Dalsze rozpatrywanie propozycji zależy od tego, jaki rząd i jakiego ministra mamy w październiku” – powiedział BOS.

BOS wyraził przekonanie, że szwedzki rząd zamierza zaproponować szerszą ustawę hazardową w okresie poprzedzającym kolejne wybory powszechne we wrześniu 2022 r., proces, który jest już prawie martwy.

„Jednak rząd nie jest obecnie w stanie zaproponować takiego projektu ustawy. Przygotowania mogą być kontynuowane, ale prawdopodobnie proces zwalnia. To pozytywne” – stwierdziła organizacja handlowa w oświadczeniu.

Jeśli mianowanie nowego premiera Szwecji nie zostanie zatwierdzone przez Riksdag, w ciągu trzech miesięcy odbędą się wybory, które wybiorą rząd tymczasowy, który może zostać obalony w wyborach powszechnych w przyszłym roku.

Omawiając możliwe implikacje, BOS wymienił dwa możliwe rządy, z których jeden to centrolewicowy rząd złożony z obalonego Leuven, który może zobaczyć powrót do surowych przepisów dotyczących hazardu.

Druga, jak twierdziła organizacja handlowa, mogłaby zostać utworzona z centroprawicowego rządu kierowanego przez lidera szwedzkiej partii opozycyjnej Ulfa Kristerssona, co potencjalnie mogłoby zaszkodzić branży.

„Taki rząd prawdopodobnie będzie obejmował ministrów o stosunkowo pozytywnym i liberalnym nastawieniu do branży hazardowej, a także ministrów o negatywnym nastawieniu ukształtowanym przez przekonania w dziedzinie zdrowia publicznego, religii i konserwatyzmu” – podsumował BOS.