ANJ podpisuje umowę partnerską z OFDT

aby zapobiec uzależnieniu od hazardu

Francuski regulator hazardu ANJ podpisał umowę partnerską z Francuskim Obserwatorium ds. Narkotyków i Uzależnień (OFDT) w celu podniesienia świadomości na temat zachowań ryzykownych związanych z hazardem i szkód związanych z hazardem.

Porozumienie koncentruje się na zapobieganiu „nadmiernemu lub patologicznemu” hazardowi oraz ochronie nieletnich.

Następnie obie organizacje opracują plan działania, który zapewni ramy, na których francuscy posiadacze licencji FDJ i PMU będą mogli oprzeć swoje zobowiązanie do zapewnienia 0,002% akcji otrzymanych jako finansowanie badań, edukacji i leczenia (RET).

ANJ i OFDT będą również wymieniać dane dotyczące graczy rekreacyjnych, a także regularnie prowadzić wspólne badania i studia.

Ponadto będą dzielić się danymi i wiedzą na temat uzależnień i mechanizmów związanych z uzależnieniami, zapewniając wzajemne wsparcie dla badań i rozpowszechniania publikacji naukowych na ten temat.

Umowa ma również na celu określenie wspólnego planu działania między ANJ i OFDT na kolejne dwa lata, z łącznym okresem obowiązywania umowy wynoszącym trzy lata.

„Ten plan działania pozwala na pracę, która jest uważana za priorytet w celu poprawy skuteczności regulacji hazardowych i trwałości decyzji podejmowanych przez ANJ”, powiedział regulator w oświadczeniu.

ANJ może zaangażować OFDT w swoje prace i zaprosić go do udziału w swoim komitecie doradczym ds. zapobiegania nadmiernemu hazardowi.

Regulator może być również zaproszony do udziału w OFDT College of Science w kwestiach związanych z hazardem i uzależniającymi zjawiskami, jakie on powoduje.