Wyłącznie: Komisja Charytatywna rozpoczyna dochodzenie w sprawie YGAM

Komisja Charytatywna wszczęła dochodzenie regulacyjne w sprawie Fundacji Edukacji Młodych Hazardzistów i Hazardzistów (YGAM) w związku z jej powiązaniami z Radą Zakładów i Gier (BGC), które wyszło na jaw. EGR.

Śledztwo rozpoczyna się po złożeniu skargi do komisji regulującej działalność zarejestrowanych organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii.

W liście oglądanym EGR Komisja Charytatywna powiedziała, że „zidentyfikowała pewne kwestie wymagające interwencji regulacyjnej” i że wkrótce zostanie wszczęte dochodzenie.

„Zainicjowaliśmy sprawę zgodności, aby ocenić tę sprawę i obecnie współpracujemy z powiernikami. Obecnie nie możemy komentować kolejnych kroków” – czytamy w odpowiedzi.

Komisja Charytatywna będzie teraz starała się ustalić fakty związane ze skargą przed podjęciem ostatecznej decyzji, czy wszcząć formalne dochodzenie w sprawie organizacji charytatywnej.

Rola Komisji jako organu regulacyjnego będzie koncentrować się na aspektach kierowania i zarządzania organizacją charytatywną.

EGR rozumie, że skarga dotyczyła zapłaty 10 milionów funtów w celu sfinansowania programu YGAM Youth Gambling Harm Prevention Program we współpracy z GamCare.

Program skierowany jest do dzieci w wieku 11-19 lat i ma na celu pomóc młodym ludziom lepiej zrozumieć zagrożenia związane z hazardem. Kampania jest oceniana niezależnie i porównywana z kluczowymi celami docelowymi.

Zgodnie z umową BGC zapewniło finansowanie Fundacji Pomocy Charytatywnej (CAF), aby wypłacić pieniądze dwóm organizacjom charytatywnym.

YGAM jest jednym z głównych odbiorców funduszy z BGC i jedną z trzech organizacji charytatywnych na liście Gambling Injury Funding List Komisji ds. Hazardu.

Opłaty regulacyjne uiszczane przez operatorów gier hazardowych w następstwie dochodzeń UKGC są dzielone między te organizacje charytatywne.

W oświadczeniu rzecznik BGC powiedział: „BGC z dumą wspiera doskonałą pracę wykonaną przez YGAM i GamCare w ramach Youth Gambling Harm Prevention Program, który przekroczył cele edukacyjne i szkoleniowe dla młodzieży w pierwszym roku. dla tych, którzy z nimi pracują."

YGAM nie odpowiedział na prośbę. EGR o komentarzu w momencie publikacji.