Tombola ostrzegł w Szwecji przed brakiem odpowiedzialności informacyjnej

Firma Tombola International otrzymała ostrzeżenie od szwedzkiego Urzędu ds. Gier (SGA) za naruszenie zasad odpowiedzialności za hazard w zakresie wyświetlania informacji na jej stronach mobilnych i stacjonarnych.

W marcu urzędnicy SGA wszczęli dochodzenie w sprawie operatora bingo online z siedzibą w Sunderland, aby upewnić się, że przestrzega on sekcji 2 szwedzkiej ustawy o grach hazardowych dotyczącej ogólnych zasad regulujących odpowiedzialność operatora za informacje.

Stwierdzono, że firma nie umieściła logo do samodzielnego testowania graczy, limitów depozytowych i czasowych oraz samowykluczenia z trybu wylogowania na stronach firmy na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne.

W odpowiedzi na wstępne prośby ze strony SGA firma tombola dostarczyła informacje i zrzuty ekranu, aby potwierdzić, że loga zostały uwzględnione w trybie logowania w obu witrynach, a później dodała je do trybu wylogowania.

Jednak SGA kontynuowało dochodzenie i wydało ostrzeżenie po stwierdzeniu, że linki do odpowiednich sekcji nie zostały uwzględnione w addendum.

Zostały one dodane na początku tego miesiąca po dalszym dialogu między firmą a SGA.

Jednak regulator nadal ostrzegał firmę o naruszeniach.

„Obecne niedociągnięcie dotyczy tylko niewielkiej części odpowiedzialności informacyjnej związanej z odpowiedzialnością w zakresie gier”, napisał SGA.

„Te okoliczności, w opinii Szwedzkiego Inspektoratu Gier, są łagodzące i pokazują, że ze strony loterii nie było zamiaru łamania zasad lub że chodziło o systematyczne niedociągnięcia w obszarze odpowiedzialności za gry.

„Szwedzki Inspektorat Gier uważa, że naruszenie nie powinno być uważane za poważne, ale nie za drobne lub usprawiedliwione. Na tym tle uwaga jest wystarczającą interwencją” – dodał SGA.

Ostrzeżenie jest trzecim wydanym przez SGA w ciągu tygodnia, po podobnych ostrzeżeniach skierowanych do licencjonowanych szwedzkich operatorów Multi Brand Limited i More Tech Group za naruszenie odpowiedzialności za wytyczne informacyjne.

Multi Brand Limited, która zarządza marką Multilotto, oraz More Tech Group otrzymały ostrzeżenia dotyczące nieprzestrzegania wymogów dotyczących wyświetlania logo na mocy szwedzkiego prawa.