Holenderski regulator ogłasza konkurs na licencję pari mutuel

Holenderski Urząd ds. Gier (KSA) otworzył proces dla operatorów zainteresowanych uzyskaniem jedynej w kraju licencji na zakłady na wyścigi konne.

Obecnie dostępna jest tylko jedna licencja na zakłady, która działa jako prawny monopol.

Obecna licencja wygasa 31 czerwca 2022 r. i jest własnością ZEbetting, spółki zależnej Sportech.

Jeszcze w tym roku KSA rozpocznie „otwarty i przejrzysty” proces przetargowy na nową licencję.

Nowa licencja zostanie wydana na okres pięciu lat.

Licencja pozwala obstawiać tylko wyścigi konne i tylko na system parytetowy. Nie obejmuje to zakładów o stałych kursach ani wymiany zakładów.

Licencja jest ograniczona wyłącznie do stawek detalicznych i będzie podlegać nowemu systemowi licencjonowania wprowadzonemu jako część holenderskiej ustawy o grach zdalnych (KOA).

„Licencjobiorca musi wnieść część dochodu brutto z hazardu do przemysłu jeździeckiego” – powiedział KSA w oświadczeniu.

„Poziom i forma tej opłaty prawdopodobnie będzie przypominać przychody z hazardu na wyścigi konne na mocy ustawy o grach zdalnych” – dodał regulator.

KSA potwierdziła, że wnioski zostaną najpierw ocenione pod kątem kryteriów kwalifikowalności i doświadczenia, po czym nastąpi faza selekcji.

Rozumie się, że większość tych wymagań będzie oparta na wymaganiach licencyjnych zawartych w KOA.

Każdy wnioskodawca będzie musiał uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 32 000 euro, którą należy uiścić z góry.

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany. Zachęcamy potencjalnych operatorów do kontaktu z holenderskim regulatorem.

W czerwcu 2020 r. Kindred Group wygrała proces sądowy przeciwko KSA w związku z faworyzacją okazaną przez ZEbetting we wniosku o równoprawną licencję.

W listopadzie 2016 r. KSA rozpoczęła „przejrzysty proces przyznawania” pięcioletniej licencji na zakłady, umożliwiając innym operatorom konkurowanie z operatorem zasiedziałym.

Na tej podstawie, spółka zależna Kindred, Trannel, złożyła wniosek, ale później wycofała swój wniosek po tym, jak Kindred stwierdził, że licencja zostanie ponownie przyznana operatorowi zasiedziałemu.

Narzekając, Spokrewniony pozwał KSA w związku z konkursem, przegrywając swoją pierwotną sprawę aż do późniejszego skutecznego odwołania się od decyzji.

Sędziowie wydziału administracyjnego holenderskiej Rady Stanu orzekali, że konkurencyjne firmy nie mogą właściwie ubiegać się o licencję ze względu na warunki postawione wówczas przez KSA.