Propozycje reformy gier mogą kosztować przemysł 974 mln funtów

Według nowego badania przeprowadzonego przez ponadpartyjną grupę Peers for Gambling Reform (PGR).

Statystyki są częścią oceny ekonomicznej wybranych reform hazardowych Izby Lordów zaproponowanych po raz pierwszy przez Komisję Specjalną Izby Lordów ds. społeczno-gospodarczego wpływu branży gier w lipcu 2020 r.

Badacze przyjrzeli się kluczowym zmianom, w tym kontroli przystępności hazardu online i całkowitym zakazom sponsorowania hazardu, oraz ich wpływowi na dochody podatkowe Wielkiej Brytanii, kondycję finansową drużyn sportowych i szkody dla samego sektora.

W ramach oceny wzięto również pod uwagę wprowadzenie obowiązkowej opłaty pobieranej od operatorów za badania, edukację i leczenie (RET), a także przekwalifikowanie skrzynek z grami wideo do kategorii gier hazardowych.

W raporcie zleconym przez PGR i przygotowanym przez firmę konsultingową NERA oszacowano, że wszystkie zaproponowane powyżej reformy będą miały wpływ finansowy na operatorów w wysokości od 696 do 974 mln GBP rocznie, jeśli zostaną wdrożone po wprowadzeniu przez rząd Wielkiej Brytanii ustawy hazardowej z 2005 r. poprawione. roku.

„Spadek przychodów operatorów gier hazardowych w wyniku tych reform może doprowadzić do zmniejszenia zatrudnienia w branży gier” – czytamy w raporcie.

„Jednak przekierowanie wydatków rządowych do innych sektorów, które są bardziej pracochłonne niż sektor hazardowy, może stworzyć do 30 000 nowych miejsc pracy i zwiększyć zarobki pracowników nawet o 400 milionów funtów” – dodała NERA.

NERA szacuje, że rząd Wielkiej Brytanii wydaje od 270 miliardów do 1,1 miliarda funtów dodatkowych kosztów związanych ze szkodami związanymi z hazardem, głównie z kosztów opieki zdrowotnej.

„Może być możliwe zmniejszenie tych dodatkowych kosztów dzięki zalecanym reformom i skutecznemu programowi RET, chociaż nie można dokładnie powiedzieć, ile można zaoszczędzić na podstawie przeanalizowanych przez nas danych”, powiedział NERA.

Jeśli chodzi o sponsorowanie hazardu sportowego, raport szacuje, że całkowity zakaz kosztowałby angielską ligę piłkarską (EFL) 26 milionów funtów, czyli 2,5% jej całkowitych przychodów.

Z tego cięcia, 20 milionów funtów zostanie utracone w wyniku anulowania istniejącego sponsorowania EFL przez Sky Bet, a pozostałe 6 milionów pochodzi z 12 drużyn EFL, które podpisały umowy sponsorskie.

Usunięcie sponsorowania przez Betfred Rugby Football League skutkowałoby roczną stratą dla RFL w wysokości od 500 000 do 950 000 funtów lub od 2 do 41 funtów TP1T całkowitego dochodu, według NERA.

„Oceniane przez nas ligi i drużyny sportowe prawdopodobnie nie będą poważnie dotknięte zakazem bezpośredniego sponsorowania, ponieważ przychody ze sponsorowania hazardu są niewielkim źródłem dochodu w porównaniu do wszystkich sponsorów niebędących hazardzistami, aby wypełnić powstałą lukę” – dodała NERA.

Odnosząc się do ustaleń raportu, przewodniczący PGR Lord Foster z Bath powiedział, że istnieje pilna potrzeba zreformowania brytyjskiego przemysłu hazardowego.

„Ten raport wyraźnie przedstawia korzyści ekonomiczne z reformy branży hazardowej, z oczekiwanym wzrostem dochodów podatkowych, tworzeniem miejsc pracy i zwiększonym finansowaniem badań, edukacji i leczenia” – powiedział Lord Bath.

„Stworzono bazę dowodową i argumenty ekonomiczne przemawiające za reformą. Ten rząd potrzebuje teraz determinacji, aby kontynuować” – dodał.