Holenderski rząd odrzuca lukę w prawie ustawiania meczów

Holenderski minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa Sander Dekker podjął próbę obalenia pogłosek, że ustawa o grach zdalnych zawiera lukę, która może nieumyślnie zezwolić na ustawianie meczów w Holandii.

Odpowiadając na pisemne pytania parlamentarne posłów, Dekker odrzucił doniesienia prasowe, że podejrzane schematy zakładów mogą być zgłaszane tylko do holenderskiej jednostki analityki finansowej zgodnie z krajową ustawą o praniu pieniędzy (Wwft).

W wiadomościach stwierdzono, że informacje o podejrzanych zakładach nie będą udostępniane żadnym innym organizacjom, w tym odpowiednim federacjom sportowym, bez zgody holenderskiej prokuratury.

Posłowie twierdzą, że może to zwiększyć prawdopodobieństwo, że problemy z ustawianiem meczów pozostaną nierozwiązane, zanim zakwestionują potencjalną lukę i jej konsekwencje dla federacji sportowych i uczciwej branży zakładów sportowych.

Dekker powiedział, że holenderski rząd zdaje sobie sprawę z sytuacji i że klauzula prawa ograniczająca dostęp do FIU zostanie aktywowana tylko w określonych sytuacjach, a federacje sportowe będą nadal informowane o wszelkich potencjalnych naruszeniach.

„W związku z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi hazardu zdalnego dostawcy zakładów sportowych są zobowiązani do zgłaszania nietypowych wzorców obstawiania na poziomie wydarzeń (niezależnie od podejrzanych transakcji AML) i niezwłocznego zgłaszania do SBIU i zaangażowanych organizacji sportowych” – napisał Dekker.

„Ponadto, wraz z wejściem w życie ustawy o grach zdalnych, dostawcy gier hazardowych online są zobowiązani do powiadamiania zgodnie z Wwft.

„Te raporty o nietypowych transakcjach mogą również obejmować doniesienia o ustawianiu meczów. Generalnie stwierdzam, że pozycja informacyjna tego sportu nie uległa pogorszeniu” – dodał Dekker.

Minister potwierdził, że konsultacje ze strukturami sportowymi kraju trwają od 2020 roku.

Rząd zaproponował nowy przyspieszony system raportowania, który umożliwi FIU przekazywanie danych do federacji sportowych w możliwie najkrótszym czasie.

W tym nowym systemie FIU będzie oznaczać wszelkie raporty o możliwym ustawianiu meczów, aby można je było zgłosić do odpowiedniego organu zarządzającego sportem. Konsultacje w sprawie nowego systemu zostaną rozpoczęte przez rząd holenderski w ciągu najbliższych kilku miesięcy.