Norweski urząd ds. gier nakłada „przymusową” grzywnę na agencję SEO z siedzibą w Oslo

Norweski Urząd ds. Hazardu (NGA) nałożył pierwszą w swoim rodzaju „przymusową” grzywnę na firmę SEO-Butler z siedzibą w Oslo za marketing nielegalnych witryn hazardowych w Norwegii.

Organy regulacyjne NGA po raz pierwszy zidentyfikowały nielegalny marketing na 17 obsługiwanych przez firmę stronach internetowych w grudniu 2020 r. i nakazały SEO-Butlerowi zaprzestanie marketingu wśród norweskich graczy.

NGA później przypomniała firmie, aby zaprzestała marketingu tych witryn w marcu 2021 r., i ostrzegła SEO-Butler, że nałoży grzywnę w celu wyegzekwowania nakazu.

W kwietniu SEO-Butler potwierdził, że wszystkie 17 witryn zostało zablokowanych dla norweskich adresów IP i nie będą dostępne dla norweskich graczy.

Jednak późniejsze dochodzenie przeprowadzone przez NGA wykazało, że chociaż większość stron była zablokowana, cztery zidentyfikowane strony były nadal dostępne dla norweskich konsumentów.

„SEO-Butler wielokrotnie dowiadywał się o naruszeniach marketingu i zakazach dystrybucji”, pisze NGA.

„NGA poważnie traktuje powtarzające się naruszenia zasad, nawet po tym, jak podmiot wie, które konkretne przypadki są uważane za naruszenia zasad.

„Ponadto SEO-Butler wydaje się, że kilkakrotnie zastosował się do nakazu zaprzestania nielegalnej działalności” – dodała NGA.

Zgodnie z norweską ustawą o loteriach nadawcy, gazety, stacje radiowe i firmy zajmujące się marketingiem internetowym nie mogą sprzedawać graczom nielegalnych operatorów gier hazardowych online, nawet jeśli nie są one zarejestrowane jako płatny marketing.

Grzywny przymusowe służą jako motywacja do wykonywania rozkazów i nie stanowią kary zgodnie z norweskim prawem. W przypadku terminowej realizacji zamówienia nie można nałożyć przymusowej grzywny. Kary mają na celu wyeliminowanie wszelkich korzyści finansowych dla firmy popełniającej wykroczenie, a jednocześnie nie są „nadmiernie” wysokie.

„Biorąc pod uwagę charakter tej sprawy, NGA uważa, że nielegalna działalność ma taki charakter, zakres i wagę, że decyzja o nałożeniu grzywny byłaby niezbędnym narzędziem do zaprzestania działalności” – wyjaśnił regulator.

NGA nałożyła obowiązkową grzywnę w wysokości 2000 NOK (170 GBP) dziennie od 25 maja do czasu, gdy reszta stron będzie niedostępna dla norweskich graczy.

Jednak kara egzekucyjna przestanie obowiązywać, gdy osiągnie maksymalną kwotę 200 000 NOK (16 000 GBP).