Badanie GambleAware: Ankiety internetowe „przeceniają” szkody wynikające z hazardu w Wielkiej Brytanii

Nowe badanie zlecone przez GambleAware wykazało, że przeprowadzanie ankiet online wśród graczy z Wielkiej Brytanii może prowadzić do wypaczonych i „zawyżonych” danych dotyczących problematycznych gier.

Badanie przeprowadzone przez profesorów London School of Economics, Patricka Sturgisa i Jone Kuha, sprawdza, w jaki sposób różnice metodologiczne między ankietami wpływają na dokładność oszacowań szkód związanych z hazardem.

Projekt został uruchomiony po tym, jak badanie YouGov z 2019 r. wykazało, że poziom szkód spowodowanych hazardem jest znacznie wyższy niż wcześniej szacowano w badaniu zdrowia w Anglii z 2018 r., w którym wykorzystano wskaźnik nasilenia problemu hazardu (PGSI).

Rozbieżność wzbudziła obawy co do prawdziwego poziomu szkód spowodowanych hazardem w dorosłej populacji Wielkiej Brytanii, a GambleAware uznał za stosowne uruchomić ten najnowszy projekt.

Badacze odkryli, że ankiety wypełniane głównie lub w całości online dają wyższe wyniki w zakresie szkodliwości hazardu niż kwestionariusze papierowe i wywiady twarzą w twarz.

Inne potencjalne przyczyny tej rozbieżności, takie jak rzeczywista zmiana w czasie, różnice w pokryciu populacji i różnicowe błędy pomiarowe, zostały wykluczone przez badaczy.

„Te niespójności w składzie próbki są prawdopodobnie odpowiedzialne za różnice, które zaobserwowaliśmy w poziomie szkód związanych z hazardem” – czytamy w raporcie.

„Dzięki procesom samodzielnej selekcji ankiety online przesuwają się w kierunku osób, które są bardziej online i „obeznane w technologii”, i, co nie powinno dziwić, takie osoby są bardziej skłonne do hazardu online w porównaniu do osób, które grają osobiście.

„Jeśli próbki zawierają nieproporcjonalną liczbę internetowych i częstych graczy (w porównaniu z ogólną populacją), ankiety będą miały tendencję do przeszacowywania szkód związanych z hazardem, ponieważ, jak udało nam się wykazać, niezależne gry online i częste gry hazardowe wiążą się z większym prawdopodobieństwem szkód spowodowanych hazardem. „, — powiedział w komunikacie.

Profesorowie zasugerowali, że ankiety internetowe powinny być kontynuowane ze względu na ich niższy koszt, a pomiar szkód związanych z hazardem powinien zostać w przyszłości całkowicie przeniesiony do sieci.

„Przejście na rozmowy kwalifikacyjne online powinno być połączone z programem testowania i rozwoju metodologicznego, skupiającym się na strategiach mających na celu zmniejszenie błędu selekcji i poprawę dokładności pomiarów szkód związanych z hazardem” – dodano w raporcie.

Jednak naukowcy zalecili, aby osobista obserwacja graczy była kontynuowana regularnie, ale nieczęsto, w celu weryfikacji wyników z ankiet online i zapewnienia stałego punktu odniesienia dla oceny skuteczności tego badania.

Odnosząc się do ustaleń raportu, dyrektor ds. Badań GambleAware, Alison Clare, powiedziała: „Chcemy, aby nasze usługi w zakresie profilaktyki, leczenia i wsparcia były oparte na najlepszych dostępnych dowodach i dysponowały danymi z ankiet, na których możemy polegać, w ramach ograniczeń związanych z gromadzeniem danych w coraz środowisko. świat online, to jest klucz.

„Coroczna ankieta GambleAware jest ważnym narzędziem do budowania obrazu deklarowanego zapotrzebowania na wsparcie i leczenie szkód związanych z hazardem oraz usług, obiektów i obiektów potrzebnych w Wielkiej Brytanii do zaspokojenia tego zapotrzebowania” – dodała Clare.