Holenderski regulator podpisuje protokół ustaleń z brytyjską Komisją ds. Hazardu

Holenderski Urząd ds. Gier (KSA) podpisał protokół ustaleń (MoU) z brytyjską Komisją ds. Gier (UKGC), aby wspierać się nawzajem w stawianiu czoła wyzwaniom regulacyjnym.

Umowa obejmie wymianę ogólnych informacji i omówienie najlepszych praktyk.

Organy regulacyjne będą również udostępniać szczegółowe informacje dotyczące egzekwowania przepisów i licencjonowania, dążąc do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zwalczanie przestępczości, ochrona graczy i zapobieganie uzależnieniu od hazardu.

Prezes KSA René Jansen podpisał umowę z holenderskim regulatorem, a zastępca dyrektora generalnego Sarah Gardner złożyła pismo na papierze dla UKGC.

Jansen powiedział: „Taki protokół ustaleń stanowi dobrą podstawę do dzielenia się wiedzą, współpracy i płynnej wymiany informacji.

„Dostawcy gier hazardowych otrzymują również wyraźny sygnał, że współpraca odbywa się na poziomie międzynarodowym.

„Hazard online przekracza granice i dlatego ważne jest, aby kierownictwo współpracowało ze sobą” – dodał.

KSA wcześniej zawarła podobne porozumienia z organami regulacyjnymi we Francji, na Malcie, w Szwecji i Belgii.