Czas stanąć w obronie zrównoważonego rozwoju

Zbyt długo dominuje pogląd na zrównoważony rozwój w naszej branży, że chodzi przede wszystkim o zgodność i ochronę graczy, a inne aspekty traktuje się jak kasę.

Na szczęście wierzę, że ta perspektywa zmienia się na lepsze. Ograniczając i równoważąc negatywne aspekty działalności biznesowej, holistyczna i kompleksowa strategia zrównoważonego rozwoju firmy może również pomóc zmaksymalizować pozytywny wkład w społeczeństwo. W branży gier pojawia się świadomość, że dążenie do zrównoważonego rozwoju ma doskonały sens biznesowy i w rzeczywistości może zapewnić przewagę konkurencyjną. To naprawdę zaleta.

Pierwszym krokiem, jaki organizacja może podjąć na swojej drodze do zrównoważenia środowiskowego, jest ocena jej aktualnego stanu rzeczy. Wierzymy, że branża może zrobić więcej, aby chronić środowisko. Podczas gdy opracowujemy produkty do konsumpcji online i urządzenia mobilne, które nie są niezbędne i nie mają bezpośredniego wpływu na środowisko, nigdy nie możemy tracić z oczu tego, w jaki sposób możemy być bardziej zrównoważeni w naszych działaniach.

Wyczuwam niepokojący brak pośpiechu w niektórych organizacjach branżowych w rozwiązaniu tego problemu. Naukowcy niedawno odkryli, że masowe topnienie lodowców spowodowało znaczną zmianę osi obrotu Ziemi w ciągu ostatnich 30 lat, pokazując ogromny wpływ, jaki działalność człowieka może mieć na planetę. Jednak nawet w obliczu tak ogromnego wyzwania, jak globalne ocieplenie, wyznaczenie ambitnych celów dotyczących neutralności węglowej może być kuszące. W świecie, który nigdy nie stawił czoła takim wyzwaniom, czas na prawdziwe działanie jest teraz, a nie 20 lat po tym, jak przyszłość mogła być wtedy bardzo ponura.

Globalna pandemia spowodowała, że wiele osób zastanowiło się nad negatywnym wpływem naszego poprzedniego życia zawodowego na cały świat. Wraz z zaprzestaniem podróży osobistych na imprezy i spotkania biznesowe nastąpiła rewolucja w sposobie prowadzenia działalności w wielu branżach. W grach komputerowych widzieliśmy, że zamiast tysięcy menedżerów wysyłanych na spotkania w nieprzyjazne środowisku loty do Londynu, Malty i Amsterdamu, transakcje o wielkiej wadze zawierane były przez ekrany z odległości fizycznej. Wygląda na to, że codzienne życie biurowe na odległość również nie zbiegło się w czasie ze spadkiem wydajności. Badania wykazały, że w sektorze technologii jest odwrotnie: pracownicy są bardziej wydajni w środowiskach zdalnych. Chociaż istnieje argument, że niektóre interakcje twarzą w twarz ostatecznie okażą się dobre dla biznesu, stary sposób pracy – regularne łączenie jednostek – wydaje się być przeszłością. Oczywiście ta „nowa normalna” struktura robocza okazała się korzystna dla środowiska, ale musimy zachować rozmach, aby nadal ograniczać emisje dwutlenku węgla. Staromodna kultura prezentyzmu nie jest już pożądana z punktu widzenia wydajności lub środowiska.

Rozwiązywanie bieżących problemów

Ważne jest, aby nasza branża zajmowała się kwestiami środowiskowymi zarówno globalnie, jak i lokalnie. W skali globalnej oznacza to eliminację wpływu na środowisko i tego, jak korporacje mogą pracować nad zmniejszeniem i neutralizacją szkodliwych emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym ograniczaniu podróży, nawet gdy świat zaczyna się ponownie otwierać. Jednym z niepokojących czynników dla firm technologicznych jest zużycie energii przez farmy serwerów, w których już teraz widzimy nowy impuls w kierunku wykorzystania energii odnawialnej do ich zasilania.

Na poziomie lokalnym należy położyć nacisk na rozwój społeczności, w których znajdują się nasze biura branżowe. Płacenie w całości podatków lokalnych ma zasadnicze znaczenie dla bezpośredniego i przejrzystego wnoszenia wkładu na rzecz tych społeczeństw, przynosząc zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie korzyści gospodarcze. Zatrudnianie i późniejszy rozwój lokalnego personelu jest również ważne dla stymulowania lokalnego wzrostu.

Ignorancja kwestii środowiskowych w naszej branży nie jest już opcją. Organizacje mogą skorzystać na bardziej oświeconym podejściu, rekrutując pracowników, którym np. lokalne sadzenie drzew w wolnym czasie daje poczucie dodatkowego celu. Coraz częściej firmy, które chcą przyciągnąć najlepsze talenty, będą zmuszone do poczynienia namacalnych postępów w kwestiach zrównoważonego rozwoju lub ryzykują, że przegapią najzdolniejszych i najzdolniejszych kandydatów, dla których takie kwestie mają kluczowe znaczenie dla ich sposobu myślenia.

Branża gier często znajduje się w centrum uwagi z niewłaściwych powodów, ale mamy możliwość dawania przykładu i ochrony środowiska. Z dumą podejmujemy działania, aby utrzymać naszą planetę w jak najlepszym stanie dla naszych dzieci. Byłoby wspaniale, gdyby te wysiłki zostały powtórzone gdzie indziej, tworząc dobrą wolę i lepszą przyszłość dla świata.

lisbeth ost, aspiruj globalnie

Lisbeth Ost jest menedżerem ds. zrównoważonego rozwoju w Aspire Global, wiodącym dostawcy rozwiązań B2B w zakresie gier. Koncentruje się na strategii zrównoważonego rozwoju opartej na odpowiedzialnej grze. Ost posiada tytuł magistra międzynarodowej ekonomii politycznej Uniwersytetu w Groningen i jest certyfikowanym specjalistą ds. relacji z inwestorami (CIR®). Przed rozpoczęciem kariery w grach online pracowała dla holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.