Administratorzy Football Index domagają się szybkiej decyzji w sprawie wypłaty 4,5 mln GBP z funduszu klienta

Przesłuchania mające na celu ustalenie, w jaki sposób 4,5 miliona funtów zostanie rozdysponowanych klientom i interesariuszom Football Index, rozpoczną się 10 maja po tym, jak administratorzy zażądali szybkiej decyzji w sprawie.

Specjaliści ds. ratownictwa i odzyskiwania, Begbie Trainor, która została powołana 26 marca do zarządzania finansami Football Index, ujawniła, że jest pod rosnącą presją ze strony brytyjskiej Komisji ds. Hazardu (UKGC), aby upewnić się, że klienci otrzymają utracone pieniądze wcześniej niż później.

„Wspólni administratorzy byliby bardzo wdzięczni, gdyby wniosek został rozpatrzony tak szybko, jak to możliwe” – napisał administrator Begbies Traynor Adrian Hyde w swoim drugim zeznaniu.

„Powodem pilności jest to, że firma jest regulowana przez Komisję ds. Hazardu w Wielkiej Brytanii i Komisję ds. Hazardu w Jersey w Jersey.

„Obie komisje są, co zrozumiałe, bardzo chętne, aby pieniądze na rachunku powierniczym zostały wypłacone odpowiednim beneficjentom tak szybko, jak to możliwe, a w szczególności brytyjska Komisja ds. Hazardu wywiera znaczną presję w tym zakresie” – dodał.

W dniu 30 kwietnia Begbie Trainor zwróciła się do sądów gospodarczych i majątkowych Anglii i Walii o ustalenie odpowiedniego podziału 4,5 miliona funtów znajdujących się na koncie ochronnym gracza indeksu piłkarskiego i ustalenie, którzy klienci mogą być uprawnieni do żądania zwrotu tych środków.

„To pierwszy krok w kierunku dystrybucji sald gotówkowych wśród klientów Football Index” – potwierdził Hyde.

Konto Ochrony Gracza Indeksu Piłkarskiego, czyli konto powiernicze, posiadane przez Nedbank, z siedzibą na Wyspie Man, zostało wcześniej zamrożone przez bank w związku ze spekulacjami, że Indeks Piłkarski przejdzie do administracji.

Od tego czasu Nedbank otrzymał polecenie przelania kwoty na konto wicehrabiego Jersey, chociaż EGR rozumie, że nie zostały one jeszcze otrzymane z powodu opóźnień spowodowanych świętami państwowymi na początku maja.

Klienci Football Index otrzymywali dywidendy z udziałów poszczególnych piłkarzy w swoich portfelach w oparciu o rzeczywiste wyniki i szum medialny wokół tego gracza.

Akcje te były trzyletnim zakładem na to, czy gracz będzie zyskiwał na wartości. Użytkownicy mogli w dowolnym momencie sprzedać swoje akcje z powrotem do Football Index, korzystając z funkcji natychmiastowej sprzedaży, chociaż ta opcja została usunięta w zeszłym roku i zastąpiona księgami zamówień podobnymi do giełdy. Był to mocno krytykowany ruch, który doprowadził do krachu na rynku i gwałtownego spadku wartości portfeli.

Dywidendy, które zostały obcięte na krótko przed upadkiem firmy, były zazwyczaj przekazywane do e-portfeli klientów dzień po ich zgromadzeniu, podczas gdy Football Index przekazywał pieniądze ze swojego konta ogólnego na konto powiernicze, aby odzwierciedlić te dywidendy w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym . według dyrektora firmy.

Ponieważ konto powiernicze zostało zamrożone przez Football Index i Nedbank, dywidenda nadal rośnie i jest widoczna w aplikacji Football Index.

„Jest to mylące dla klientów, ponieważ nie są już dokonywane przelewy z ogólnego konta firmy w celu sfinansowania konta powierniczego” – napisał Hyde.

„Na pierwszy rzut oka naliczone, ale niezbywalne dywidendy po pracach administracyjnych stanowią niezabezpieczone zobowiązanie firmy wobec beneficjentów trustu”.

Ponieważ konta graczy zmieniają się, a dywidendy nadal rosną, Begbie Trainor otrzymał zadanie zarekomendowania odpowiedniej daty rozliczenia dla rozliczenia wypłat.

Na przykład oczekuje się, że jedno konkretne konto klienta z dywidendami naliczonymi przed 26 kwietnia otrzyma 6000 GBP przez cały okres swojego portfela akcji gracza.

„Każda data rozliczenia i interpretacja mają inne konsekwencje dla kalkulacji uprawnień każdego klienta na podstawie ich względnych sald gotówkowych, wielkości portfela i długości pozostałych stawek” – napisał Hyde.

W rezultacie Begbie Trainor zalecił datę administracji 26 marca jako odpowiednią datę do obliczeń. W tamtym czasie na rachunku powierniczym Football Index znajdowała się nadwyżka ponad 1 miliona funtów i od tego dnia klienci otrzymają pełną kwotę widniejącą na ich e-portfelach jako ich uprawnienia.

Według doniesień nie pomaga to w rozliczeniu ogólnej inwestycji portfelowej, w której klienci Football Index mogą stracić łącznie ponad 90 milionów funtów.

Spośród 278 585 kont klientów Football Index, 119 510 należy do osób z zerowymi saldami gotówkowymi na swoim koncie powierniczym lub w e-portfelach. Pozostałe 159 075 osób zgromadziło środki na rachunku powierniczym i powinno być uprawnione do dochodzenia swoich sald gotówkowych.

Dyrektor Football Index powiedział Begbie Trainor, że konta klientów 40% nie mają salda gotówkowego ani portfela akcji, co odpowiada brakowi zaległych zakładów, podczas gdy 13% ma salda gotówkowe, ale nie ma „akcji” w swoich portfelach.

Około 34% klientów miało małe portfele, podczas gdy 9% uważa się za średnie portfele, spadając do 4% w przypadku dużych portfeli.

Co najmniej pięciu klientów z „dużego portfela” miało saldo konta w portfelu elektronicznym przekraczające 50 000 GBP.

Na dzień 11 marca 261 klientów miało salda rachunków powierniczych od 1000 do 100 000 funtów.

Hyde, potwierdzając pragnienie szybkiego rozwiązania problemu, napisał: „Tacy klienci, podobnie jak inni klienci z mniejszym saldem, doświadczają znacznych trudności.

„Zdaję sobie również sprawę, że wielu klientów z roszczeniami z tytułu rachunku powierniczego doświadcza znacznego stresu z powodu obecnej sytuacji i dowiedzieliśmy się, że wielu z nich cierpi na problemy ze zdrowiem psychicznym, które można rozwiązać za pomocą przyspieszonego zwrotu rachunku powierniczego”. on dodał.

Wreszcie, administratorzy wymyślili szybkie rozwiązanie, które pozwoli wypełnić ich CVA, co może utorować drogę do ponownego uruchomienia Football Index przed rozpoczęciem sezonu piłkarskiego 2021/22, z „pilnymi postępami prac”. sceny, aby to osiągnąć.

Pełne zeznanie można przeczytać tutaj.